Belle-Isle-en-Terre. Rave gần Coat-an-HayGame avatar

Gần 1.000 game avatar người trẻ tụ tập trong đêm từ thứ Game avatar bảy đến chủ nhật trên các bìa rừng của Coat-an-Hay, ở Belle-Isle-en-Terre cho một rave.Game avatarMột rave tụ tập gần một ngàn ravers trong đêm từ thứ bảy đến chủ nhật, Game avatar trên đất tư nhân gần Coat-an-Hague, Belle-Isle-en-Terre. Các thị trưởng của thị trấn, Lê François Marrec gọi là lúc 2 giờ sáng, đi trên trang web vào buổi sáng. Game avatar trên điện thoại di động“vẫn còn khoảng 500 người trẻ vào buổi trưa. Nó đang cố gắng để đạt được các chủ sở hữu, nhưng một khi tất cả những người trẻ tuổi đang có, có nhiều điều phải làm. , Game avatarÔng than thở.Rất trẻ tham giahiến binh trên trang web sẽ tiến hành kiểm Game avatar tra rượu và ma túy tại lối ra của trang web. ” Điều đáng lo Chơi game avatar miễn phíngại là độ tuổi của những người tham gia trong các lễ hội , nói François Marrec. có rất nhiều trẻ vị thành niên. 

Post Comment