Dự trữ quốc tế đã giảm 238 triệu contra online

Dự trữ quốc tế đã giảm 238 triệu $ ngày http://contraonline.net/ hôm nay để đóng cửa ở mức tạm 29.437.000 đô la, mà được giảm đến 24.437.000 nếu đồng đô la hoạt động repo không tính toán với bên ngoài bằng 5.000 triệu.

Như vậy, mức dự trữ cho thấy một sự suy giảm của 637 $ triệu cho đến nay tháng hai này và nếu 5.000 triệu trừ qua thụ động 1.126.000 vào năm 2016.

Các tính toán của các repo là rất quan trọng cho sự cân bằng trong năm nay, bởi vì nếu nó bao gồm trở nên thuận lợi 3.874.000 USD.

tai game contra online

Các ngân hàng trung ương cho Cài đặt contra online về máy điện thoại ios biết trong một tuyên bố rằng những thay đổi bằng ngoại tệ so với đồng USD, chứng khoán nước ngoài và các công cụ tài chính khác là một phần của dự trữ ngày nay đã ném một số dư âm của 45 triệu người, vào một ngày, trong đó các cơ quan tiền tệ ông không có sự tham gia.

Ngoài ra, thanh toán cho các dịch vụ cho các tổ chức quốc tế 64 triệu đồng và trả tiền gửi qua hệ thống 3.000.000 SML $ hoạt động đã được thực hiện.

Đối với 24.141.000 USD từ 17 tháng 12 năm 2015, khi hoàn thiện thị trường ngoại hối hạn chế đối với việc bán đô la, số dư là dương tính với 5.296.000 USD hoặc 296 triệu là không tính toán hay repo 5.000 triệu.

So với cuối ngày 10 tháng 12 năm ngoái, khi ông trở thành chủ tịch Mauricio Macri, sự cân bằng là tích cực hay tiêu cực 4.575.000 425 triệu, không xem xét hoặc repo, tương ứng.

Chúng tôi muốn giúp đỡ các gia đình Tải contra online mới nhất Cordovan đang xây dựng ngôi nhà của mình.Chúng tôi là một ngân hàng cam kết cho sự phát triển của Cordoba là một, toàn bộ hạ tầng, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, và phúc lợi của người dân, “Tillard nói.

Về phần mình, chủ tịch của phần cứng, Hệ thống nước và Đồng Minh Eduardo Burdisso nói: “Chúng tôi là một công ty phải nhận ra và cảm ơn các Banco de Córdoba rằng một số thời gian trước đây đã đi kèm với khu vực bằng cách cung cấp loại đường dây tín dụng với nhằm đem lại toàn diện cả hai giải pháp của khách hàng và thương mại.

Post Comment