Rồi tình cờ nàng bắt được một lá thư tình của họ máy rửa xe

Anh đang nghĩ sẽ tuyên bô từ nay vĩnh biệt câu cuốỉ thư: Người chưa bao giờ được là chồng em!
– vẫn còn đinh.

Anh không rời em nửa bước kia mà. Nếu phải viết thư thì: Anh đích thực là chồng em!
– Vâng. Nghe được lăm.

Chi sợ máy rửa xe máy rửa xe . – Hiểu rồi.

Cậu cần tớ viết quyết tâm thư bằng máu không?
– Quyết tâm thư cũng chưa là gì. Anh biết cả Thân lẫn Hòa đều phá võ cam kết đây thôi. Đàn ông các anh. tín thế nào được!
Cảm giác chua xót khi bị lừa dôi xộc lên trong tim nàng. Phải, cả hai lần nàng đều máy phát điện bị người máy phát điện chồng, người tinh lừa dối. Thân thì trong khi nàng sinh con Hoa Bưởi, anh sàm sỡ với một người đàn bà trước đây anh yêu; Hòa thì những ngày sơ.

Rồi tình cờ nàng bắt được một lá thư tình của họ.

Tất cả chain dứt. Nàng không gặp lại anh, không nghe thanh minh, không muôn vì chuyện Thân đánh ghen ầm ĩ mà buộc Hòa phải có trách nhiệm. – Này em, Hòa bây giờ tội lắm. Cô vợ tai nạn xe máy, chân tập tễnh nên ghen kinh khủng. Từ dạo Hòa bị lão Giám đôc nhà hát trù, xin thôi việc, hai vợ chổng mở cửa hàng cho thuê sách, vât vưởng nhếch. Cứ gặp anh là xoắn xuýt hỏi tin em. – Tội nghiệp. Em thương hại đên mức cố tránh không bao giờ gặp máy hút bụi máy hút bụi mặt anh ây.

Post Comment