Đàn bà và chinh phục Los Angeles, điện thoại nokia 8800

! Và đừng quên – nàng bảo – rằng sau hai kinh nghiệm quý báu : chinh phục một người đàn bà và chinh phục Los Angeles,. Ó đó, người ta chân thực. Los Angeles là một thành điện thoại nokia 8800 điện thoại nokia 8800 phô điên. May túy, tôi chỉ dùng độc một lần, một chút xíu. Và trưốc đó, vài điếu thuốc lá cỏ, thể thôi, chẳng nghĩa lý gì. Nhưng ỏ‘ Los Angeles, ngay không khí cũng làm cho ngưòi ta sa đọa ; những tầng lốp cặn bã của xã hội và những tham. Một địa ngục thực sự, Eric thân yêu.

Tuy nhiên, nàng lại nói thêm !
-. Cho một sô người nào đó. Tôi phải quyết đinh một cách dứt khoát. Nếu như tôi làm ngơ đi trước cái đề nghị kỳ cục này, tôi sẽ ân hận cho đến trọn đời. Nếu điện thoại vertu tôi cưối nàng, tôi sẽ thay hình đổi dạng như điện thoại vertu một con caméléon(1) theo hình ảnh một người đàn ông mà nàng mơ. Chắc chắn tôi sẽ được cử làm Giám đốc khu vực đôi ngoại của Công ty và ngay cả trong trường hợp ly hôn, tương. th Tắc kè hoa, thay dổi màu sác theo môi trường.

– Nếu anh trả Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM lời đồng ý, tôi sẽ cho mòi ông Sean Sanders, cô vấn của tôi, Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM đê báo cho ông ta biết.

Ong ta sẽ chỉ rõ cho ta biết phải ký những giấy tờ gì và tại văn phòng của luật sư nào. Ong ta có khả năng tìm cho tôi một công chứng viên ở bất cứ đâu và bất cứ giờ nào. Tôi hứa vối anh sẽ đề phòng cẩn thận đê không một ai có thể chê trách anh đã thực hiện một cuộc hôn nhân vụ. Tôi sẽ không cưối anh ỏ Californie – ồ đây cưới xong là tài sản trỏ thành của chung.

Chúng ta đang ỏ Nevada. Eric, anh có tin rằng một ngày kia anh có thế yêu tôi ?
Nàng nhìn tôi, thú vị vì chưa rõ câu trả Ịời của tôi sẽ như.

Post Comment